Phương thức thanh toán

Hiện tại, chúng tôi áp dụng các hình thức thanh toán như sau:
– Thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi giao sản phẩm.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, thông tin chuyển khoản.
Với thanh toán chuyển khoản, Khách hàng có thể thanh toán vào một trong các tài khoản sau:

 1. Ngân hàng Vietinbank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Văn
– Số tài khoản: 
– Chi nhánh: Tân Thuận – TP. HCM

2. Ngân hàng BIDV
– Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Văn
– Số tài khoản: 1661.0000.0313.54
– Chi nhánh: Thủ Thiêm – TP. HCM

 

 

Ghi chú chuyển khoản: “Thanh toan DH: [Số đơn hàng] – SDT: [Số điện thoại đặt hàng] – Ten: [Họ Tên]”